Shophouse Vega City Nha Trang | Mua bán và cho thuê giỏ hàng V.I.P【2024】

Trang chủ 

› Dự án 

› Nha Trang 

cổng chào dự án Shophouse Vega City Nha Trang
toàn cảnh dự án Vega City Nha Trang
vị trí shophouse vega city nha trang
Nhà hát The Đó - dự án Vega City Nha Trang
cổng chào dự án Shophouse Vega City Nha Trang
Shophouse Vega City Nha Trang - Phân khu Europe 1
Shophouse Vega City Nha Trang - Phân khu Europe 2
Shophouse Vega City Nha Trang - Phân khu Europe 3
Shophouse Vega City Nha Trang - Phân khu Caribean 1
Shophouse Vega City Nha Trang - Phân khu Caribean 2
Shophouse Vega City Nha Trang - Phân khu Caribean 3
Shophouse Vega City Nha Trang - Phân khu Caribean 4
Shophouse Vega City Nha Trang - Phân khu Hawaii
Shophouse Vega City Nha Trang - Phân khu Hawaii 2
Shophouse Vega City Nha Trang - Phân khu Hawaii 3
Shophouse Vega City Nha Trang - Phân khu Hawaii 5
Phòng ngủ: Pháp lý:
Nhu cầu: , , Loại: Shop house
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:
Diện tích:
Trạng thái:Đã bàn giao
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Tầng:
Pháp lý:
Nhu cầu: , ,
Loại: Shop house
Trạng thái:Đã bàn giao
0898.143.368
2